13 de Xullo de 2020

Correo | Favoritos  | Imprimir   

O BNG de Foz acusa ao alcalde de gastar máis de 264 mil euros en 2010 sen ter asignación orzamentaria

24-02-11

Nota de prensa

O BNG de Foz acusa ao alcalde de gastar 264.618 € en 2010 sen ter asignación orzamentaria

Os informes de intervención volven a constatar que “o alcalde vulnera a lei nas contratacións que fai o Concello”

Basanta esixirá no Pleno que se depuren as responsabilidades administrativas ou penais destas actuacións á marxe da lei

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.

Foz a 24 de febreiro de 2011.- O BNG de Foz volve a criticar a nefasta xestión municipal do goberno municipal na que o alcalde e o grupo de goberno gasta máis do que o Concello pode e do que eles mesmos tiñan orzamentado no 2010. O alcalde presenta para este pleno un novo Recoñecemento Extraxudicial de Crédito por importe de 288.883,22 correspondentes a gastos de exercicios anteriores pero onde a maioría deles (264.618 €) están realizados sen a conseguinte asignación orzamentaria, vulnerando como ten feito noutras ocasións o disposto no artigo 173.5 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais onde di claramente que “non poderán adquirirse compromisos de gastos por contía superior ao importe dos créditos autorizados nos estados de gastos, sendo nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidade a que haxa lugar”.

Non é a primeira vez que o alcalde adquire compromisos de gasto sen ter cartos nas correspondentes partidas orzamentarias e o BNG xa o ten advertido de que existe pola súa parte unha grave actuación irresponsable ao non controlar o gasto e estar saqueando as arcas municipais. Ademais isto faise co agravante de que moitas das facturas que forman o mencionado recoñecemento extraxudicial non cumpren cos requisitos legais establecidos nin seguen os procedementos administrativos que a lei dictamina, situación que tampouco é nada novo con este grupo de goberno. Así mesmo, non se segue a orde de prelación de pagos legal polo que o alcalde págalle a quen quer e cando quer, como ten advertido os servizos de Intervención en numerosas ocasións.

Dentro destas irregularidades as máis graves son as que teñen que ver coas contratacións de servizos, vulnerando os principios de publicidade, concorrencia e obxectividade (o que comunmente se coñece por “contratación a dedo”). Neste caso chama a atención as contratacións de orquestras nas Festas de San Lourenzo de 2010, contratacións que levou unha empresa intermediaria cun fraccionamento recollido en diversas facturas que totalizaban 38.232 euros cando por lei non podía facturar por máis de 18.000 euros ao ser adxudicación directa e eludindo así os requisitos de publicidade ou os relativos ao procedemento de adxudicación que correspondía (a través dun concurso público ou no peor dos casos cun procedemento negociado sen publicidade). E chama a atención porque en numerosas ocasións o alcalde ten presumido de que os sistemas de contratación do actual grupo de goberno eran impecables.

O BNG volve a reiterar a total desaprobación á política de gasto do actual alcalde e do seu grupo de goberno e o desacato continuado da lei tanto na aprobación de gastos como nas contratacións. Basanta acusa ao actual alcalde de “estar arruinando ao Concello con fins exclusivamente electorais e sen ter en conta que os cartos que el malgasta son de todos os veciños” e solicítalle “que avale el co seu patrimonio o crédito bancario que pediu aos bancos para pagar as débedas do Concello se ao final non hai cartos”.

Ao mesmo tempo que o Grupo Municipal do BNG demandará por enésima vez un maior control do gasto nas distintas áreas do goberno municipal, esixirá no Pleno que se depure a posible responsabilidade patrimonial do alcalde e do grupo de goberno nas súas actuacións en materia de contratación administrativa segundo determina a lei. Porque non é de recibo que paguemos todos a irresponsabilidade duns poucos que malgobernan os nosos cartos. Basanta declara que “se é responsabilidade duns poucos gastar por riba das posibilidades que ten o Concello, deben ser eles quen paguen e non todos os cidadáns”.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive