13 de Xullo de 2020

Correo | Favoritos  | Imprimir   

A asociación ribadense Atalaia aporta ideas para fomentar o emprego

27-05-10

RIBADEO .- A asociación ribadense Atalaia aporta ideas para fomentar o emprego desde o concello. O modo de afrontar a crise económica do goberno de quenda non fai máis que acrecentar o desemprego e desde as distintas administracións non se esta dando ningunha solución, aseguran desde a entidade veciñal.
NOTA DE PRENSA
NOTA DE PRENSA DE ATALAIA: IDEAS DE ATALAIA PARA FOMENTAR O EMPREGO DESDE O CONCELLO DE RIBADEO:
Segundo as estadisticas o 20% da poboación está en paro, a precariedade
laboral e social son alarmantes.O modo de afrontar a crise económica do goberno de quenda non fai máis que
acrecentar o desemprego E DESDE As DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS NON SE ESTA DANDO NINGUNHA SOLUCION
Os cidadáns temos por Lei recoñecido o noso dereito á participación nas
cuestións que nos afectan, materia pendente neste Municipio, e é por iso
polo que desde Atalaia propomos ao Concello de Ribadeo 16 ideas que, desde o noso punto de vista, son viables e
servirían para crear emprego e dinamizar Ribadeo, entre elas :
1) Unha residencia para maiores e outras persoas que precisen atención
integral, con capacidade suficiente para atender a Ribadeo e os seus arredores, cumpriría con ese fin
social que nos é tan necesario e crearía emprego directo e indirecto e se as Administracións non
poden sacar este proxecto que é vital para a poboación, que concierte coa privada sen perder os seus
dereitos de xestión (cun empresario ou cun grupo de empresarios como fixeron noutros lugares)
2) Reinventar espazos e usos partindo de que o Concello ten distintos
inmobles en estado de abandono, pechados ao público e sen cumprir funcións ou sendo estas
insuficientes para o servizo que podían prestar á comunidade: Casa dá Ría, Forte San Damián, Lavadoiro de
Fornos, Torre do Moreno, Cafetaría sita nos Servizos Sociais (A parte que dá ao Dionisio
Gamallo), Oficina de Turismo antiga no Parque de San Francisco, Cinema Teatro, Piso Superior da Praza de
Abastos… Por exemplo: -Arrendalos cun máximo de estancia e con contratos
prorrogables.
3) -Creación dunha horta solar (espazo de paneis solares) no antigo vertedoiro de inertes en Ove
4) -Promover unha empresa de reutilización e recliclaje dos aveños que se
recollen os martes desde o Concello (Podria ser mediante un programa de reinserción laboral) e nun
principio podria comezarse incluíndo no parte/solicitude de recollida que os usuarios
cumprimentamos no Concello, un apartado que incluíse se os aveños que depositan poden
reutilizarse ou simplemente trátase de residuo. Os bens recuperados poderían ser levados ao
almacen municipal e de alí recollelos a empresa-as que os restaurasen. Creación dun anciño
5) O fondo contra a crise que vai establecer o concello de Ribadeo (Con
20.000 euros+Dietas por asistencia a sesións) destínese a un comedor social xa que os desempregados ou os
pensionistas con ingresos minguados precisan comer antes que ir ao ximnasio ou educarse
musicalmente. E unha cousa non exceptua a outra, desde Atalaia insistimos en tafifa 0 a todos os
servizos municipais para os desempregados e pensionistas con poucos recursos e para tal fin crese unha
Ordenanza Reguladora do Programa de Prestacións Municipais que inclúa non só as
propostas senón todas as que agora existen e publicítense na páxina web e no taboleiro de
anuncios do Concello. .
Un comedor social pode nutrirse da axuda de todos os ribadenses e en especial
das que acheguen as empresas que se dedican ao ramo da alimentación e á
restauración en xeral, doando os alimentos que están a piques de caducar, perecedoiros. Algo que xa
fixeron no pasado e que poden continuar realizando de facerse as xestións necesarias, e
podía instalarse na Cafetaría de Servizos Sociais. Este punto supón a creación de postos de
traballo.
6) Apoio a artesáns e artistas: Premios, bolsas, exposicións, promoción,
creación dun mercadillo de artistas e artesáns (Roupa, bolsas, bisuteria, vimbia, coiro, tallas, pintura,
produtos ecolóxicos, flores… mesmo libros de segunda man restaurados)
-Ampliar o mercadillo, en tempo, facilitando aos concesionarios dos postos
pola mesma taxa o que poidan vender tambien en domingo, e en espazo, ampliando a zona por
Ramón González (fronte á Queimada) e por Reinante (Detrás da Igrexa da Orde Terceira).
Incluír anciño,
stocks…
7) Desenvolver programas de estimulo ao sector turismo (hoteis, restaurantes,
lecer nocturno) con enfoque, por exemplo, de turismo social destacando os compoñentes ambientais,
culturais, históricos de Ribadeo. Formar guías turísticos e especializalos e
facilitar a súa integración como traballador autonómo ou por conta allea (Dependiendode a Administración,
empresas da zona…), sinalando prezo á visita guiada
8) Creación dun “viveiro de empresas” .Despachos cedidos a novos
emprendedores para o inicio dunha actividade empresarial, situalo ,por exemplo nunha Nave do que será o
Poligono Industrial, acompañando esta medida de: Apoio no lanzamento/oferta dos servizos que
ofrezan e asesoramento (E aquí a colaboración entre Administración Pública: INEM,
Ayuentamiento e privada ACISA; Centro Comercial Aberto serían esenciais). Exención de aluguer, luz,
auga, conexión a internet …durante o tempo que se estableza. Poderíanse crear empresas orientadas a
incentivar o Turismo da Zona con guias que mostren o pobo: rutas, paseos,
actividades…/Estudo de Gravación (A pesar da cantidade de músicos existente en Ribadeo, non existe ningún
nesta zona e habería que ir a Asturias ou a Lugo,cidade para conseguir este servizo)
9) Subvencionar aos empresarios que cren novas empresas ou amplien as
existentes en Ribadeo con empregados ao seu cargo, asegurando o mantemento do emprego, eximiendoles
ou reducindo as taxas e tarifas municipais e axilizando os procedementos administrativos para
a consecución dos permisos necesarios
10) Fomento da agricultura ecolóxica para crear emprego e para iso é preciso apoio do concello,
tanto á produción como á comercialización e distribución (Apoio en feiras, promoción-difusión
desde a páxina web do concello e noutros medios).
Crear hortos ecolóxicos, se é posible en terreos municipais, para ser adxudicados a parados en réxime
de traballo asociado e creación posterior dunha cooperativa de comercialización e distribución para a venda dos seus produtos.
Realizar programas de integración socio-laboral no medio Ambiente para o Coidado dos espazos
naturais. Mantemento de parques e xardíns, con bolsas para desempregados.
11) Integrar aos jovenes ribadenses na xestión de escolas taller-casas de
oficio e aos maiores de 25 anos desempregados na xestión de talleres de emprego
Escolas Taller, Casas de oficio e Talleres de empleoFinanciación Os Servizos Públicos de Emprego subvencionan os seguintes gastos:
? Os de formación profesional e funcionamento de todo o proxecto formativo e en concreto compensase de:
? Os soldos e salarios e a Seguridade Social a cargo do/da empleador/a de o persoal
directivo, docente e de apoio.
? O material e medios didácticos e de consumo.
? O seguro de accidentes dos/os alumnos/as.
? Bolsas dos/os alumnos/as durante o seis primeiros meses de funcionamento.
? Soldos, salarios e gastos da Seguridade Social a cargo do/da empleador/a,
na parte que se determine, derivados dos contratos subscritos cos/os
alumnos/as.
O resto das cantidades que non acheguen os servizos públicos de Emprego corre a cargo da entidade
promotora (adquisición de maquinaria, bens de equipo ou investimentos,
outros materiais, etc.).
Os gastos de formación e mantemento (módulos A e B, bolsas de alumnos)
poderán ser cofinanciados polo Fondo Social Europeo. A porcentaxe que se cofinancia varia
en función da rexión onde se desenvolven os proxectos.
? As accións previstas poderán ser obxecto de cofinanciación polo Fondo
Social Europeo a través do correspondente Programa Operativo dentro do Programa Operativa Pluriregional
de Adaptabilidad e Emprego (2007 É05 UP001), aprobado por decisión da Comisión das
Comunidades Europeas de data 14/12/2007 dentro de período de Programación 2007-2013.
12) Contratos a desempregados por unha orde establecida democraticamente
(integrando este requisito nas bases das convocatorias) e xestionar as obras e servizos de interese xeral
para Ribadeo mediante cuadrillas de traballadores dirixidas por técnicos municipais.
Promover talleres de formación e inserción laboral á marxe do mencionado neste parrafo e no anterior. Por
que pagar a empresas con traballadores de fóra, cando existe man de obra local
desocupada e con preparación suficiente? Canto se aforraría o concello se no persoal de obras e servizos
os traballos de carpintaría, taller, albanelaría fosen executados con persoal
municipal e non dar a ganancia de obras en rúas e camiños a empresas que mesmo chegan a
subcontratar aos seus empregados? Isto fomentaría tamén contratación indirecta xa que o
Concello tería que alugar equipo,maquinaria e materiais.
13) Fomentar a creación dunha asociacion entre os desempregados ribadenses a
fin de que a través da participación cidadá poidan lograr emprego, axudas, en sintesis que poidan
defender os seus intereses e presentar iniciativas para paliar o desemprego.
14) Acordos cos sindicatos para organizar cursos pagos para desempregados e
crear emprego estable, xa que estes ofrecen unha ampla e gratuíta oferta formativa, tanto
en modalidade presencial como a distancia e contan con fundacións de formación e emprego
en cada Comunidade Autónoma.
15) -Tratar de radicar comercios e talleres artesanais nas parroquias,
facilitando para iso edificios, terreos de man común ou municipais
16) Tendo en conta que existen recursos dispoñibles e que a democracia, a
participación cidadá están en relación coa creatividade e a sustentabilidade, con todo isto e
outras ideas que poidan xurdir doutras fontes elaborar un Plan de Desenvolvemento Económico Local no que se
involucren institucións públicas e privadas que sirva para aumentar o emprego

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive