04 de Xuño de 2020

Correo | Favoritos  | Imprimir   

A Deputación investirá máis de 3,5 millóns de euros en obras no Plan de Comunidades Veciñais

23-07-10

LUGO .- A Xunta de Goberno da Deputación aprobou este venres as actuacións que o organismo provincial acometerá nos 67 municipios da provincia dentro do Plan de Comunidades Veciñais de 2010. A través desta iniciativa executaranse este ano obras por valor de 3.534.536 euros, dos que a Deputación subvenciona 2.300.000 euros, é dicir, o 65,07% do orzamento total. O voceiro provincial socialista, Antonio Gato Soengas, subliñou que desta liña de cooperación beneficiaranse preto de 300 entidades asociativas, concretamente, 298, 3 máis que en 2009, “polo que houbo que ver cada un dos expedentes para tratalos co máximo rigor posible. Esta é unha iniciativa que mellora as economías locais, xa que está destinada ás parroquias dos Concellos”.

En total, recibíronse 613 solicitudes, 14 máis que en 2009, pertencentes a todos os Concellos da provincia, agás o de Rábade que non presentou ningunha, e suman 5.320.000 euros. Gato Soengas, subliñou que “este plan foi aprobado pola Comisión de Avaliación na que participou o Partido Popular. Dende que este equipo de goberno entrou na Deputación, por primeira vez a oposición ten a oportunidade de tomar parte na valoración, co que garantimos a transparencia na xestión das obras. Ademais, agora as asociacións cóbrannas rapidamente, dende o momento que as xustifican”.

Neste senso, o voceiro provincial socialista destacou que a través deste plan subvenciónanse pequenas obras que os Concellos non poderían acometer sen a colaboración da Deputación, como por exemplo: pequenos abastecementos de auga potable, saneamentos e pavimentacións, rede de sumidoiros, alumeado público ou acondicionamento de camiños rurais.

Un 4,5% máis que en 2009

A convocatorias destas subvencións fíxose en réxime de concurrencia competitiva. Este ano o Plan conta con 100.000 euros máis, é dicir, aumenta un 4,5% con respecto ó de 2009, polo que a Deputación fixo un esforzo inversor neste eido para aumentar a cooperación cos municipios da provincia.

As axudas que concede a Deputación para calquera das actuacións non supera os 12.000 euros, é dicir, o 75% do importe total da obra, de xeito que o 25% restante é aportado polos colectivos veciñais. Esta iniciativa súmase a outras que o organismo provincial puxo en marcha como o Plan de Pequenas Infraestruturas para Concellos de menos de 5.000 habitantes no que este ano se invisten 800.000 euros e do que se están a beneficiar 41 municipios.

Precisamente, a Xunta de Goberno deu o visto e prace a 11 contas xustificativas do Plan de Comunidades Veciñais de 2009, “cuxas obras serán pagadas todas este ano”. Suman 92.726 euros e a Deputación aporta 63.458. Pertencen ós Concellos de Abadín, Cervantes, Bóveda, Cospeito, O Páramo, A Pontenova, Samos e Ribas de Sil (4).

Outros acordos da Xunta de Goberno

Na sesión de hoxe tamén se aprobou a contratación da obra de abastecemento ó polígono insdustrial dos Acivros, de Chantada. Esta actuación inclúese dentro do POS 2010 de Chantada e conta cun investimento de 182.797 euros. Ademais desta actuación, a Deputación acometeu a reurbanización do polígono e, a través da Sociedade Urbanística Provincial –SUPLUSA-, licitou as obras para a ampliación deste parque industrial, que conta cun investimento de 2.830.000 euros. A superficie incrementarase en 117.778 metros cadrados.

Asimesmo, declarouse deserta a contratación da subministración de enerxía eléctrica para os Concellos da provincia e a Deputación, así como os pregos para a adxudicación do gasto. Gato Soengas explicou que “isto débese a que recibimos unha única oferta de EON España, empresa que presentou unha proposta que só se limitou ós prezos de mercado. A partir de agora, levarase a cabo outro concurso mediante procedemento aberto negociado e sen publicidade, no que invitaremos a todas as empresas do sector”.

En total contrataranse 5.294 expedentes de enerxía extendidos entre a Deputación e os preto de 50 municipios interesados nesta liña de Cooperación. O consumo anual que vai ser obxecto do contrato supera os 48 millóns de quilovatios hora e a potencia sitúase en máis de 31.600 quilovatios. Deste xeito convertirémonos no segundo cliente de sumbinistración eléctrica da provincia de Lugo. Vai servir de paradigma para outras Deputacións de Galicia e do propio país. “Este servizo permitirá un prezo máis económico que o actual e suporá un aforro significativo na factura de cada municipio”, concluiu o Deputado de Cooperación cos Concellos.

Éxito do programa formativo para parados

A Deputación presentou este luns o programa formativo a través do cal se insertará a 540 desempregados da provincia nos campos laborais onde realmente hai futuro, dentro do proxecto europeo Pacto Provincial polo Emprego, dotado con 3,4 millóns de euros e co-financiado nun 80% polo Fondo Social Europeo. Gato Soengas subliñou que tan só catro días despois o éxito foi total. Recibíronse 50 visitas ó INLUDES co fin de recibir información sobre os cursos, 380 chamadas de teléfono solicitando información, 20 consultas a través de correos electrónicos. Asimesmo, tamén se puxo en contacto co INLUDES un grupo de traballo de asociacións que traballan na inserción sociolaboral de persoas, e os Concellos que máis demanda presentaron foron os da Mariña, principalmente os de Ribadeo e Cervo.

En total, serán 45 accións formativas con 15.000 horas de docencia e máis de 60.000 prácticas en empresas vinculadas coas profesións de futuro, e que están relacionadas coas áreas: sociosanitaria, hostalería, turismo, industria manufactureira e agroalimentarias, e sector forestal.

As persoas que cumpran as características poderán realizar a inscrición ata o 15 de setembro, de 8:00 a 15:00 horas, chamando o teléfono do INLUDES 982 265 334 e no correo electrónico: pactoemprego@deputacionlugo.org.

ÁREA DE COOPERACIÓN
E ASISTENCIA AOS CONCELLOS

UNIDADE DE PLANS
ESPECIAIS

ANUNCIO DE CONCESIÓN
DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES ASOCIATIVAS,
AGRUPACIÓNS E ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS
E ESTABLECEMENTO, AMPLIACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS DE INTERESE VECIÑAL
– ANO 2010.

De conformidade co
artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións,
e co artigo 17 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
se dá publicidade ás subvencións concedidas por acordo da Xunta
de Goberno da Deputación Provincial de data 23 de xullo de 2010.

TITULAR E CONCELLO CONCEPTO ORZAMENTO SUBVENCIÓN
Asociación sociocultural
Don Pedro Seijo. Abadín.
Acondicionamento camiños en Corvite. 10.000,00
7.500,00
Asociación cveciñal
O Cruceiro da Lamagrande. Abadín.
Acondicionamento final do cemiterio
e entorno igrexa.
13.333,04 9.999,78
Asociación cultural
Ponte Vella.Abadín.
Instalación dunha pergola ornamental
no campo da festa.
14.999,99 11.249,99
Pablo Val Díaz.
Alfoz.
Acondicionamento accesos barrios
de Campoverde, Campo da Pereira, Machuco, Plantio e Portodreito.
19.151,60 12.000,00
Manuel Pardeiro
Carreiras. Alfoz.
Acondicionamento accesos barrios
O Castiñeiro, A Cámara e A Torre.
16.477,80
12.000,00
Asociación veciñal
Os Carreiros. Antas de Ulla.
Aproveitamento cunetas na vía
que transcurre dende a N-640 ata a igrexa de Senande.
16.000,00
12.000,00
José
Gómez Subiela. Antas de Ulla.
Mellora no camiño o Monte de Olveda. 16.000,00
12.000,00
Francisco Javier
García Prado. Antas de Ulla.
Acondicionamento de acceso a Caldelas. 10.000,00
7.500,00
José
Manuel Vázquez Varela. Antas de Ulla.
Tanque de auga en Gradoi. 13.350,00
10.000,00
Carlos Castro
Martínez. Baleira.
Depósito de auga na Muiña. 13.400,00
9.950,00
Monte veciñal
man común Serra do Pozo de Librán. Baleira.
Accesos a igrexa de Librán.
7.593,36

5.695,02
Benjamín Pérez
Fernández. Baleira.
Acondicionamento do camiño de
Albergue a las casas.

7.984,28

5.588,99
Comunidade parroquial.
Baleira.
Acondicionamento cemiterio de Lastra. 15.913,00
11.934,75
Comunidade parroquial.
Baleira.
Arranxo muro cemiterio de Cádavo.
8.000,00

6.000,00
Luís de Arriba
Ferreiro. Baralla.
Mellora do camiño Casa Ramón
– Serra Sixerei.

9.700,00

7.275,00
Celestino Pombo
Fernández. Baralla.
Ensanche, explanación e formigonado
camiño casa Santiago a casa Cotarelo.

4.200,00

3.150,00
Carlos Pérez
Núñez. Baralla.
Mellora camiño
área recreativa en  Sobrado de Picato.

15.800,00

11.850,00
Regina López
Valcarcel. Baralla.
Mellora do camiño Os Vales
– Piñeira.

6.400,00

4.800,00
Asociación Irmandade
San Caetano. Barreiros.
Picado de cales e revestimento
da capela de San Caetano.

14.152,00

10.614,00
Asociación de
veciños O Cazcalla de Vilamar. Barreiros.
Acondicionamento
área recreativa de Vilamar (3ª fase).

6.667,00

4.000,00
Joaquín Dorado
Docobo. Barreiros.
Amarres de contenedores dende A
Golada a cemiterio San Pedro.

7.500,00

4.000,00
Asociación veciños
S. Xoán de Vilamartín Pequeno. Barreiros.
Zona de descanso
e instalación aparato biosaludable.

5.336,00

3.000,00
Roberto Becerra
Yáñez. Barreiros.
Alumeado público vivendas sociais
San Cosme.

9.550,00

5.000,00
Salvador Díaz
Caselas. Barreiros.
Acondicionamento do parque infantil
de San Cosme.

14.268,00

8.000,00
Asociación de
veciños San Miguel. Barreiros.
Pluviales colexios vellos San Miguel.
13.804,00

8.000,00
Miguel Veiga Rodríguez.
Barreiros.
Alumeado público camiño Real-Saiñas-Celeiro
de Mariñaos.

7.669,00

4.000,00
Miguel Angel Argiz
Pielago. Becerreá.
Acondicionamento e mellora de accesos
a Liñares.

16.000,00

12.000,00
Montserrat Rosón
Fernández. Becerreá.
Reparación fonte veciñal de Oselle.
9.600,00

7.200,00
Alfonso Cabana
Santín. Becerreá.
Construción de escollera en Ousón.
15.998,88

11.999,16
Amadeo Simón
Dorado. Becerreá.
Construción de escollera en Freixó.
15.997,94

11.998,46
Asociación de
veciños de Cerdeiras. Begonte.
Acondicionamento campo da festa
(2ª fase).

16.000,00

6.000,00
Asociación cultural
deportiva Santiago de Felmil. Begonte.
Acondicionamento e arranxo local
social (1ª fase).

15.708,72

6.000,00
Monte veciñal
man común “Dos Boedos”. Begonte.
Obras veciñais de Illán.
17.900,00

6.000,00
Asociación de
veciños Feira de Barrazoso de Gaibor. Begonte.
Rehabilitación e acondicionamento
almacén local social.

21.036,40

12.000,00
Centro recreativo,
cultural e deportivo de Baamonde. Begonte.
Mantemento xeral do recinto e pasarela
en Baamonde.

8.000,00

6.000,00
Monte veciñal
man común de Baamonde. Begonte.
Arranxo muro cemiterio parroquial.
8.000,00

6.000,00
Comunidade de
montes veciñais man común de Vilalpape. Bóveda.
Acondicionamento entorno igrexa.
15.500,00

11.625,00
Sociedad deportiva
Bóveda. Bóveda.
Ampliación e mellora dos vestuarios
do campo deportivo.

17.365,00

10.900,00
Fundación ropero
escolar de San Vicente de Ver. Bóveda.
Restauración retablo maior da
igrexa de Ver.

15.600,00

11.700,00
Fundación Eu
Son. Burela.
Acondicionamento do Centro de Día.
6.941,59

5.206,19
Fundación Eu
Son. Burela.
Reforma e acondicionamento do Centro
Ocupacional.

32.522,27

12.000,00
Asociación amas
de casa Praia da Marosa. Burela.
Campana extractora e colocación
no local social.

445,44

334,08
AA.VV. Casas Baratas
de Burela. Burela.
Ampliación de CATV., para as Casas
Baratas.

15.095,00

11.321,25
Colectivo cultural
Buril. Burela.
Acondicionamento do local social.
1.845,06

922,53
Asociación de
veciños Arransallo. Carballedo.
Acondicionamento parcial camiño
entre estrada LU-1002 e parcelas agrícolas.

15.979,13

11.984,35
Gonzalo Huerta
Abelaira. Castro de Rei.
Arranxo do lousado da escola de
Ramil.

5.800,00

4.350,00
Asociación de
mulleres rurais A Xuntanza. Castro de Rei.
Arranxo exterior e equipamento
da escola de Outeiro.

10.317,73

7.738,29
Asociación cultural
Ignacio Rey Stolle. Castro de Rei.
Colocación e fabricación de portes
plegables no teleclub de Bazar.

8.932,00

6.699,00
Asociación de
veciños de Loentia. Castro de Rei.
Acondicionamento do entorno da
fonte do Pozón.

5.500,00

4.125,00
Asociación de
veciños de Santalla. Castro de Rei.
Arranxo do campanario da igrexa
de Dumpín.

8.000,00

3.500,00
José
Blanco Lamela. Castro de Rei.
Arranxo aceras dos panteóns do
cemiterio de Duarría.

32.538,00

12.000,00
Asociación de
veciños Corazón de Jesús. Castro de Rei.
Instalación de chimenea francesa
na escola de Santa Leocadia.

2.142,52

1.606,89
Asociación de
veciños Virxe da Saleta. Castro de Rei.
Melloras no templo parroquial de
San Xiao de Mos.

1.748,12

1.311,09
Comunidade monte
veciñal de Mirandela. Castroverde.
Colexio de Mirandela (Local social).
12.000,00

3.000,00
Parroquia de San
Miguel do Camiño. Castroverde.
Restauración da cuberta da igrexa
de San Miguel do Camiño.

11.600,00

6.000,00
José
Manuel Tallón Abuín. Castroverde.
Mellora da traída de auga da parroquia
de Goi.

6.800,00

5.000,00
Manuel Millares
Pérez. Castroverde.
Arranxo do camiño do Campo.
6.700,00

5.000,00
Demetrio Díaz
Mejuto. Castroverde.
Ensanchamento e mellora do camiño
do Vilar.

7.500,00

5.625,00
Asociación cultural
de veciños A Groba. Castroverde.
Canalización de augas e reparación
de camiño en Vilabade.

5.400,00

4.000,00
Monte veciñal
man común Serra da Ferveda, Marco e Pedreda. Castroverde.
Lousado igrexa Santo Tomás de
Tordea.

24.000,00

5.000,00
Comunidade de
veciños de Vilarello da Igrexa. Cervantes.
Ampliación de instalación de
parrarraios en Vilarello.

10.400,00

7.800,00
Dositeo Fernández
García. Cervantes.
Construción de muro en Balgos.
12.872,51

9.654,38
José
Ramón Uría Vilor. Cervantes.
Acondicionamento dun camiño en
Padornelo.

5.650,44

4.237,83
Manuel Fernández
Fernández. Cervantes.
Mellora do abastecemento de auga
en San Miguel.

51.168,09

12.000,00
Asociación de
mais e pais do colexio público de Cervo. Cervo.
Remodelación parque infantil do
C.E.I.P. de Cervo (1ª fase).

16.000,00

12.000,00
Asociación club
náutico Amigos del Mar. Cervo.
Acondicionamento  local do
club náutico.

16.000,00

12.000,00
Francisco Enrique
Maya Seoane. Cervo.
Mellora asfaltado e acondicionamento
camiño da Pena.

16.500,00

12.000,00
Centro de Iniciativas
Turísticas. Cervo.
Substitución de meretas en ventanas
do local social.

2.892,36

2.169,27
Asociación de
veciños de Cervo e Sargadelos. Cervo.
Realización de baños e equipamentos
do local social.

5.000,00

3.750,00
Asociación de
veciños de rúa Candelaria. Cervo.
Pavimentación pistas en O Pereiro
e na Ponte de Rúa.

15.798,85

11.849,14
Asociación de
veciños de San Andrés. O Corgo.
Mellora e acondicionamento accesos
ao novo cemiterio.

15.708,25

11.781,18
Asociación veciñal
Lume Novo de Segovia. O Corgo.
Acondicionamento colexio vello
de Segovia.

16.000,00

12.000,00
Angel Santos Montero.
O Corgo.
Acondicionamento camiño local
acceso vivendas en Donalbán.

3.816,40

2.862,30
Jaime Rodíl Páramo.
O Corgo.
Acondicionamento camiño público.
4.486,00

3.364,50
Asociación de
veciños O Salgueiriño. O Corgo.
Acondicionamento camiño acceso
vivendas en Gomeán.

15.648,00

11.736,00
Asociación de
veciños S. Berto de Abragán.  O Corgo.
Restauración capela de Abragán.
16.000,00
12.000,00
Asociación de
veciños Xente de Xustás. Cospeito.
Arranxo do local social.
16.000,00

12.000,00
Asociación veciñal
A Pena de Cospeito. Cospeito.
Pintar igrexa de Cospeito.
6.800,00

5.000,00
Asociación veciñal
San Xurxo de Goá. Cospeito.
Rehabilitación do campo santo
de Goá (3ª fase).

7.650,00

5.650,00
Manuel Cabana
Fernández. Cospeito.
Lavado e pintado
do exterior da igrexa de Feira do Monte.

6.990,00

5.100,00
Luís Leiras Yáñez.
Cospeito.
Substitución de fiestras na igrexa
de Santa Cristina.

8.460,00

6.150,00
Asociación empresarios,
profesionais, gandeiros e autónomos de
Muimenta. Cospeito.
Adecuación de cobertizo para merendeiro.
11.440,00

8.200,00
José
Antonio Rodríguez Guerra. Chantada.
Accesos a Ribeiras de Pesqueiras
(2ª fase).
15.500,00 11.625,00
Asociación de
veciños de Sta. Uxía de Asma. Chantada.
Arranxo local social (2ª
fase).
16.000,00
12.000,00
Asociación de
veciños de Santa Cruz de Viana. Chantada.
Cuberta edificio social. 16.949,63
12.000,00
Asociación de
veciños de San Fiz de Asma. Chantada.
Acondicionamento do parque infantil
e zona de recreo de maiores.
16.634,10
12.000,00
José
Rodríguez Julián. Folgoso do Caurel.
Reposición tubería e acondicionamento
depósito.

16.000,00

12.000,00
José
Fernández Jato. Folgoso do Caurel.
Acondicionamento tellado e escaleiras
igrexa de Noceda.

16.000,00

12.000,00
Asociación veciñal
de Lentomil-Carballido. A Fonsagrada.
Acondicionamento do camiño de
acceso a Lentomil-Carballido.

12.000,00

9.000,00
Roberto López
Llousas. A Fonsagrada.
Abastecemento a Silvadrosa.
5.918,90

4.439,17
Asociación veciños
e veciñas parroquial da Veiga de Logares. A Fonsagrada.
Arranxo accesos a cemiterio.
12.000,00

9.000,00
Manuel Alvarez
Landeira. A Fonsagrada.
Acceso igrexa e cemiterio en Vilabol
de Suarna.

12.000,00

9.000,00
María del Pilar
García Villarino. Foz.
Arranxo estrada da Baesta.
3.178,40

2.383,30
Asociación de
veciños San Blas de Vilaxoane. Foz.
Construción de mesa para altar
na capela de San Blas.

4.375,00

3.281,25
Asociación de
veciños Río de Ouro San Acisclo. Foz.
Reconstrución muro do adro da
igrexa.

10.000,00

4.000,00
Asociación gastronómica
O Portal. Foz.
Saneamento do barrio de Folgosa
e Chao.

14.679,80

11.005,85
Agrupación deportiva
e cultural Os Castros. Foz.
Arranxo e acondicionamento pista
multiusos e deportiva.

5.990,00

4.400,00
Agrupación deportiva
e cultural Os Castros. Foz.
Estación de pozo de bombeo para
recollida augas residuais.

20.705,97

12.000,00
Monte veciñal
man común de Nois. Foz.
Montaxe calefacción centro social
A Saira (1ª fase).

14.326,00

5.000,00
AA.VV. del barrio
de Forxán. Foz.
Adaptación de local social.
16.350,00

2.937,47
Asociación de
veciños San Xulian de Nois. Foz.
Arranxo pista polideportiva.
7.284,40

3.000,00
Asociación de
veciños San Xulián de Cordido. Foz.
Acera, cuberta teito e arranxo
pista e pintura do centro social.

7.981,96

5.986,47
Jesús Espiño
Corral. Friol.
Acondicionamento camiños e acceso
a vivendas en Cibreiro.

11.300,00

8.400,00
Antonio Saavedra
Mazariegos. Friol.
Mellora camiño do Muiño de Graciano
o río Dos Pasos.

1.200,00

900,00
Santiago Martínez
Martínez. Friol.
Acondicionamento do acceso o núcleo
urban en Manxadoiro.

16.000,00

12.000,00
José
Vidal Varela. Friol.
Acondicionamento de acceso a vivenda
en Pacio.

2.200,00

1.600,00
Jesús Marques
Roca. Friol.
Mellora parcial do camiño de Hidreira
(Condes) a Retede (Xiá).

9.500,00

7.000,00
José
Andrés López Fouciños. Friol.
Acondicionamento do acceso ao núcleo
de Froxelle.

3.000,00

2.200,00
Alfonso Gabriel
Blanco Torrado. Guitiríz.
Rehabilitación da cuberta na igrexa
do Vilar.

15.988,22

6.000,00
Serafín José
Pereira Díaz. Guitiríz.
Renovación abastecemento traída
de auga Corvite-Pardiñas.

15.923,90

7.000,00
Asociación de
veciños San Pedro de Pígara. Guitiríz.
Acondicionamento e pavimentación
campo de xunto a escola de Pígara.

16.689,00

6.000,00
José
Cancelo Fraga. Guitiríz.
Renovación abastecemento traída
augas Bustelo-Buríz.

15.991,50

7.000,00
Sociedad de Cazadores
de Labrada. Guitiríz.
Rehabilitación escola de Cece-Labrada.
15.898,03

6.000,00
Andrés Rodríguez
Lapido. Guitiríz.
Acondicionamento camiño Maseira
a Rego Pequeño.

15.979,70

6.000,00
Comunidade veciños
San Cibrao Monte de Meda. Guntín.
Campo baloncesto cuberto (1ª
fase).

22.927,88

12.000,00
Asociación de
veciños de San Esteban de la Mota. Guntín.
Apertura de camiños en Vilasjuso,
Regueiro, Brea, Batan, e dirección Francos.

16.000,00

12.000,00
Monte veciñal
man común de Rubián. O Incio.
Acondicionamento camiño e fonte
en Rubián.

9.300,00

6.975,00
Asociación xuvenil
e cultural Os Turulecas do Incio. O Incio.
Mellora praza pública
na Cervela.

6.900,00

5.175,00
Monte veciñal
man común de Vilademouros. O Incio.
Acondicionamento de camiño en
Vilademouros.

6.735,00

5.051,00
Asociación de
veciños de Laiosa. O Incio.
Acondicionamento camiños en Laiosa.
7.980,00

5.985,00
Dario Diaz Valcarcel.
Láncara.
Saneamento de San Martiño de Río.
1.800,00

1.350,00
José
Manuel Rodríguez Amado. Láncara.
Reparación igrexa de Toirán.
13.641,60

10.231,20
Asociación veciños
de Castelo de Galegos. Láncara.
Reforma dos depósitos de auga.
10.996,08

8.247,06
Eduardo López
Rodríguez. Láncara.
Reparación escola en San Juan
de Muro.

11.884,00

8.613,00
Asociación veciños
sociocultural e medioambiental San Adriano. Lourenzá.
Murete de formigón en lindero
noreste do campo da asociación.

5.180,20

3.626,14
Asociación comerciantes,
industriais e autónomos de Lourenzá. Lourenzá.
Adecentamento de local da asociación.
11.866,80

8.900,10
Arsenio Rico Carracedo.
Lourenzá.
Peche muro de bloque e malla metálica
área recreativa en Cubela.

9.760,24

7.320,18
Monte veciñal
man común de Labio. Lugo.
Peche de masa común anexo ao cemiterio
(2ª fase).

16.000,00

12.000,00
Asociación de
veciños de Gondar. Lugo.
Camiño Veiga das Estrigueiras
hacia caseto Hilario.

16.000,00

12.000,00
Monte veciñal
man común Pedroso. Lugo.
Canalización auga dende nacimento
a fonte do Cura en Santa Eulalia de Bóveda.

16.000,00

12.000,00
Asociación veciñal
Toxo Longo de San Salvador de Outeiro. Lugo.
Acondicionamento palco da festa.
16.000,00

12.000,00
Asociación Lucense
Axuda Enfermos Mentais. Lugo.
Acondicionamento e arranxo local
de Alume.

15.844,88

9.800,00
Asociación propietarios
e veciños O Pondelo. Lugo.
Mellora servizos sociais comunitarios.
15.500,00

11.625,00
Asociación veciños
de Silvaldes. Lugo.
Mellora do local social.
14.344,63

10.758,47
Parroquia de Lugo
La Milagrosa. Lugo.
Reforma tellado de abside e cruceiro.
23.896,00

12.000,00
Asociación veciños/as
Os Gatos Roxos. Lugo.
Instalación dun servizo no exterior
do local social.

12.000,00

9.000,00
Asociación de
veciños de Benade-Calbrava. Lugo.
Peche da escola e campo da festa.
13.000,00

9.750,00
Parroquia de Lugo
Santiago Nova. Lugo.
Restauración retablos laterais
do presbiterio da igrexa.

20.200,00

12.000,00
Club de tiro con
arco Lucus Augusti. Lugo.
Renovación cesped.
1.200,00

900,00
Asociación cultural
de Estreito-Seixosmil. Meira.
Reparación da cuberta e do campanario
da igrexa.

13.895,64

10.421,73
Asociación de
veciños de Vilar de Mouros. Meira.
Rehabilitación local social.
16.000,00

12.000,00
Comunidade propietarios
Viñas da Veiga. Mondoñedo.
Alumeado exterior nas vivendas
sociais Viñas da Veiga.

6.909,69

5.182,27
Asociación de
veciños Santa Isabel de Figueiras. Mondoñedo.
Rehabilitación de cuberta na nave
da igrexa.

19.129,58

12.000,00
Asociación de
veciños Vilaoriente da parroquia dos Remedios. Mondoñedo.
Renovación e redimensionado rede
de abastecemento de auga.

16.008,10

12.000,00
Asociación de
veciños A Penela. Monforte de Lemos.
Camiño do Reguenguo.
16.001,00
12.000,00
Gloria Mª. Prada
Rodríguez. Monforte de Lemos.
Rúa Eduardo Pondal e o seu entronque
cos bloques de vivendas sociais barrio Val de Lemos.

15.355,50

11.516,00
Gloria Mª. Prada
Rodríguez. Monforte de Lemos.
Rúa Blanco Amor e o seu entronque
ca rúa Malvarón.

12.690,00

9.157,00
Gloria Mª. Prada
Rodríguez. Monforte de Lemos.
Parte central barrio de vivendas
sociais Val de Lemos.

13.436,00

10.077,00
Julio Vázquez
Berao. Monforte de Lemos.
Arranxo igrexa parroquial de Gullade.
16.000,00

12.000,00
María Paz Campo
Ferreiro. Monterroso.
Bacheo e selado camiños entre
núcleos de Comeás, Vacariza e Couso.

16.000,00

12.000,00
José
Antonio Rey García. Monterroso.
Bacheo e selado camiño en A Penela-Lodoso.
10.666,66

8.000,00
Lidia Fernández
Blanco. Monterroso.
Bacheo e selado camiño en Sucastro.
10.666,66

8.000,00
María Cristina
Sobrado Vázquez. Monterroso.
Bacheo e selado camiño en Tarrio
de Buxergos.

16.000,00

12.000,00
Santiago Barro
Pardiño. Muras.
Arranxo camiño de Tras a Estiva
a Chaira da Cruz.

8.337,47

6.253,10
Josefa Carballes
Durán. Muras.
Arranxo camiño de A Rega a Leganitos.
11.945,48

8.959,11
Gervasio Reigosa
Trastoy. Muras.
Arranxo pista de Carris.
4.584,49

3.438,36
Daniel Carballido
Chan. Muras.
Rebaixa baden camiño rural en
O Pico-Viveiro.

7.033,74

5.275,30
José
Antonio Pumariño Martínez. Muras.
Arranxo camiño de A Rega ao Monte.
11.840,92

8.880,69
Monte veciñal
man común de Rao. Navia de Suarna.
Mellora e ampliación de muro en
Rao.

4.666,00

3.499,50
José
Antonio López Pérez. Navia de Suarna.
Traída de auga a Arcón, Navallos
e Folgueiras.

12.000,00

9.000,00
José
Luis Alvarez Díaz. Navia de Suarna.
Traída de auga a Santestevo.
6.400,00

4.800,00
José
María Alvarez Fernández. Navia de Suarna.
Ampliación de muro, arranxo camiño
e capela en Coea.

16.000,00

12.000,00
Carlos Sánchez
López. Navia de Suarna.
Reconstrución de fonte no pobo
de Queizán.

5.000,00

3.750,00
Francisco Díaz
Pérez. Navia de Suarna.
Construción dun muro de contención
en O Tabillón.

6.670,00

5.002,50
Monte veciñal
man común  de Tallobre. Negueira de Muñíz.
Abastecemento de auga en Tallobre.
15.000,00

11.250,00
Parroquia de Negueira
de Muñiz El Salvador. Negueira de Muñíz.
Retellado igrexa parroquial de
Negueira de Muñiz.

19.024,00

12.000,00
Manuel Marcos
Carballo. As Nogais.
Acondicionamento camiños Porta
de Marelo á Corola e Mundín a Cima de Vila.

16.000,00

12.000,00
Jaime Orol Chao.
Ourol.
Reparación e restauración muro
peche cemiterio.

16.019,00

12.000,00
Dolores Sánchez
Suarez. Ourol.
Acondicionamento entorno igrexa
parroquial de Xerdiz.

7.841,28

5.880,96
Asociación igrexa
de Martul-Xunta parroquial. Outeiro de Rei.
Acondicionamento térmico e acústico
da igrexa e arranxo peche cemiterio parroquial.

11.018,84

8.264,13
Asociación de
veciños Santo Tomé de Gaioso. Outeiro de Rei.
Arranxo interior da igrexa parroquial.
15.798,04

11.848,53
José
Angel Vázquez Mourenza. Palas de Rei.
Arranxo camiño dende a igrexa
a Salaia a Trasmil.

5.099,00

3.824,25
Comunidade montes
man común sur arroio raposeiras. Palas de Rei.
Acondicionamento para
área recreativa en Cebral.

6.250,00

4.687,50
Asociación veciños
Vilar de Remonde A Lagoa. Palas de Re.
Acondicionamento local social da
parroquia.

1.750,00

1.312,50
Asociación de
veciños Vilar de Remonde A Lagoa. Palas de Rei.
Adecuación pista A Lagoa.
7.831,00

5.873,25
Antonio Rodríguez
Penín. Palas de Rei.
Acondicionamento do campo da festa
de Carteire.

16.000,00

12.000,00
María del Carmen
Fernández Ledo. Palas de Rei.
Acondicionamentos en Quindimil
e Villarramil.

7.829,40

5.872,05
AA.VV. de San
Miguel de Coence. Palas de Rei.
Acondicionamento de rúas veciñais.
2.823,00

2.117,25
Asociación sociocultural
Pedreses. Palas de Rei.
Instalación sonido igrexa parroquial
de Carballal.

1.981,28

1.485,96
Asociación de
veciños A Capela. Palas de Rei.
Acondicionamento do acceso a Estrela.
8.619,96

6.464,97
Asociación de
veciños A Capela. Palas de Rei.
Acondicionamento do núcleo de
Ximonde.

13.978,00

10.483,50
Alicia Ferreiro
González. Palas de Rei.
Adecentamento localidade de San
Fiz.

5.684,00

4.263,00
Asociación veciñal
O Piñeiro de Santa María de Tuiríz. Pantón.
Rehabilitación cuberta igrexa
parroquial de Tuiríz.

22.000,00

8.000,00
Asociación de
veciños A Curuxeira. Pantón.
Arranxo camiño da Candaira por
Latia de Río.

4.400,00

2.500,00
AA.VV. Santa Mariña
de Eiré-Virxe de Recerendes. Pantón.
Obras no local social.
3.335,00

2.500,00
Asociación de
veciños Santo Cristo. Pantón.
Edificio para local social (2ª
fase).

8.000,00

4.000,00
Asociación de
veciños de Bazal. Pantón.
Formigonado camiños Rouso do Pozo
a depósito auga camiño do Pozo.

3.500,00

2.625,00
Asociación de
veciños San Martín de Pantón. Pantón.
Arranxo techos e aseos casa escola.
13.000,00

9.750,00
Manuel López
López. Paradela.
Restauración igrexa de San Vicente.
25.000,00

12.000,00
C.E.I.P. de Páramo.
O Páramo.
Elaboración dun arenhero infantil
e colocación de mobiliario.

2.666,00

1.999,50
Asociación empresarios
e comerciantes do Páramo. O Páramo.
Acondicionamento do local social.
4.000,00

3.000,00
Asociación veciñal
Paredes – Pico. O Páramo.
Acondicionamento do local social.
4.000,00

3.000,00
Asociación de
veciños e cultural O Cruceiro de Saa. O Páramo.
Arranxo do muro da igrexa de Saa.
4.000,00

3.000,00
Asociación cultural
Terras de Gondrame. O Páramo.
Mellora e acondicionamento do camiño
da fonte en Vilarmosteiro.

4.000,00

3.000,00
Luz Divina Sierra
Vila. O Páramo.
Mellora da
fonte veciñal en Eiras.

4.000,00

3.000,00
Asociación veciños
e cultural Augas Ferreas de Vileiriz. O Páramo.
Acondicionamento de camiños veciñais
en Vileiriz.

16.000,00

12.000,00
Asociación de
veciños cultural e deportiva Lares Unidos. O Páramo.
Acondicionamento do punto de encontro.
8.000,00

6.000,00
Sonia Valiña
Piñeiro. A Pastoriza.
Acondicionamento do campo da festa
de San Cosme de Piñeiro.

14.300,00

10.653,50
Monte veciñal
man común de Mudia. A Pastoriza.
Reparación camiño das Regas.
15.200,00

11.248,00
Asociación cultural
e veciñal de San Martiño de Corvelle. A Pastoriza.
Aparcamento de local social.
10.000,00

7.450,00
Asociación medioambien-tal
e sociocultural veciños Santiago de Reigosa. A Pastoriza.
Substitución do tellado da igrexa
de Reigosa.

15.423,22

11.490,30
Perfecto Amable
Murado García. A Pastoriza.
Peche perimetral e pavimentación
acceso entorno igrexa de Crecente.

14.750,00

10.988,75
Abel Rodríguez
Lage. Pedrafita do Cebreiro.
Acondicionamento da igrexa de Foxos.
9.000,00

6.750,00
José
Calvo Méndez. Pedrafita do Cebreiro.
Acondicionamento de camiño e muros
de peche en Veiga de Brañas.

16.000,00

12.000,00
Vidal Santín
Santín. Pedrafita do Cebreiro.
Acondicionamento da igrexa de Riocereixa.
16.000,00

12.000,00
José
Luis Raposo Rodríguez. Pedrafita do Cebreiro.
Acondicionamento de fonte pública
de Sixto.

7.000,00

5.250,00
Asociación veciños
de Ferreiros A Pincheira. Pobra do Brollón.
Acondicionamento, abastecemento
auga potable e mellora da fonte.

10.733,31

8.049,98
Asociación de
veciños A Ferreirúa. Pobra do Brollón.
Acondicionamento e mellora local
social.

11.999,04

8.999,28
Asociación de
veciños Os Mouros do Castro. Pobra do Brollón.
Reparación do local social da
parroquia.

25.000,00
12.000,00
AA.VV. de Santalla
de Rei. Pobra do Brollón.
Acondicionamento entrada recinto
parroquial.

7.801,00

5.850,75
José
Manuel Castro Vello. Pol.
Acondicionamento accesos en Castro
de Hermunde.
16.135,15 12.000,00
Angel López Otero.
Pol.
Acondicionamento de accesos en
Cirio.
14.098,70
10.574,03
Pedro Rivas Andión.
Pol.
Arranxos en fachadas e interiores
da igrexa de San Martiño.
16.240,00 12.000,00
Miguel Angel Vingolea
Rodríguez. Pol.
Cambio cuberta na igrexa de San
Martiño de Ferreiros.
16.878,00 12.000,00
Asociación de
veciños de Bogo. A Pontenova.
Mellora e acondicionamento camiños
en Bogo e Vilarxubín.
16.000,00 12.000,00
Asociación de
veciños de San Mamede. A Pontenova.
Mellora e acondicionamento camiños
en San Mamede.

4.639,84

3.479,88
Asociación de
veciños de Xudán. A Pontenova.
Depósito para auga potable en
Beche.

8.000,00

6.000,00
María Sonia Ramallal
Braña. A Pontenova.
Arranxo de capela de Río de Campos-Bogo.
12.500,00

9.375,00
Manuel Rodríguez
Méndez.  A Pontenova.
Mellora e acondicionamento de camiños
en Xinzo.

5.332,67

3.999,50
José
Rodríguez López. Portomarín.
Mellora no campo da festa de Vedro.
16.000,00
12.000,00
Demetrio Arias
López. Portomarín.
Mellora dun camiño veciñal en
Vilar.

8.106,67

6.080,00
Comunidade monte
veciñal man común de Recelle. Portomarín.
Mellora e pavimentación camiño
veciñal.

2.680,00

2.010,00
Comunidade monte
veciñal man común de Recelle. Portomarín.
Mellora no campo da festa de Recelle.
16.000,00

12.000,00
Comunidade monte
veciñal man común Gonzar e Herrería. Portomarín.
Melloras nun camiño veciñal en
Gonzar.

5.700,00

4.275,00
Asociación de
veciños Hospital. Quiroga.
Arranxos do cemiterio de Hospital.
15.950,00
11.962,00
AA.VV. María
Magdalena – Cedofeita. Ribadeo.
Iluminación campo de fútbol de
Cedofeita.

6.836,59

5.127,44
Comunidade usuarios
Campo do Barreiros. Ribadeo.
Traída a augas en O Rato
– A Devesa.

15.000,00
11.250,00
Asociación veciños
Santa Eulalia de A Devesa. Ribadeo.
Acondicionamento terreo para instalación
bancos.

2.463,84

1.847,88
Sociedad filantrópico
dramática de Ribadeo. Ribadeo.
Rehabilitación espazo baixo-escenario
e mellora instalación eléctrica e calefacción no Teatro.

17.200,00
10.000,00
Monte veciñal
man común Os Chaos. Ribadeo.
Aparcamento cemiterio de Piñeira.
8.769,60

6.577,20
Asociación de
veciños A Madanela de Remourelle. Ribadeo.
Acondicionamento do parque infantil.
10.348,75

7.761,56
Asociación cultural
O Paso de San Pedro. Ribas de Sil.
Construción local sociocultural
(3ª fase).

4.331,37

3.248,53
Juan Nicasio Rodríguez
Varela. Ribas de Sil.
Acondicionamento camiño en A Cabarca.
4.130,00

3.097,50
Rosa María Quiñones
Rodríguez. Ribas de Sil.
Praza en San Román.
5.758,40

4.318,80
Tito González
Losada. Ribas de Sil.
Acondicionamento pista de acceso
a Fraga.

5.959,00

4.469,25
Carlos López
Alvarez. Ribas de Sil.
Distribución de auga en Peites.
14.571,35
10.928,50
Inmaculada Rivera
Alvarez. Ribas de Sil.
Arranxo de camiño en Castro de
Abaixo.

15.812,00
11.859,00
Jaime Alberto
Rodríguez Pérez. Ribeira de Piquín.
Traída de auga en Lamas.
12.000,00

9.000,00
Luz Miranda Ginzo.
Riotorto.
Afirmado de acceso a lavadoiro
e casa Mundín.

10.018,86

7.514,14
Severiano Fiallega
Mourelle. Riotorto.
Formigonado camiño en Carballo
Esfolado.

6.170,69

4.628,01
José
Fiallega Carballo. Riotorto.
Afirmado da pista de Souto de Val.
3.265,63

2.449,22
José
Iravedra Pacio. Riotorto.
Acondicionamento do acceso o núcleo
de Ribadiña e Viradero.

15.000,00

11.250,00
Germán Alonso
Bouso. Riotorto.
Acondicionamento e formigonado
de camiño no Mazo.

11.200,28

8.400,21
Asociación de
aldeanos de Formigueiros. Samos.
Restauración local colexio de
Formigueiros.

16.000,00

12.000,00
Asociación cultural
O Catro de Castroncán. Samos.
Acondicionamento espazos públicos
en Castroncán.

16.349,60

12.000,00
Asociación veciñal
Fonte da Cova. Samos.
Rehabilitación escola de Santalla.
16.500,00

11.500,00
Asociación veciños
da parroquia de San Martiño de Loureiro. Sarria.
Rehabilitación da antiga escola.
7.600,00

5.700,00
José
Eugenio López Vázquez. Sarria.
Reparación da fonte de Vilar.
11.000,00

8.000,00
Asociación veciñal
San Martiño de Louseiro. Sarria.
Arranxo muro Souto da Festa.
8.500,00

6.000,00
Benigno López
Rodríguez. Sarria.
Restauración igrexa de San Pedro
de Maside.

33.112,20

12.000,00
José
Antonio Rodríguez López. Sarria.
Protección ventanas colexio de
Corbelle.

3.800,00

2.100,00
José
Antonio Barreal Núñez. Sarria.
Escola pública de Fonteabuín.
16.000,00

12.000,00
Carmen María
Casas Rodríguez. O Saviñao.
Acondicionamento entorno Santalla.
14.666,00

10.999,50
Abel López Cadahía.
O Saviñao.
Acondicionamento pista Xixiríz.
15.466,00

11.599,50
Marina Mosquera
Rodríguez. O Saviñao.
Acondicionamento vial público
en Carballo – Abuime.

4.093,00

3.069,75
José
María López Saavedra. O Saviñao.
Traída de auga en Gonzán
– Laxe.

2.933,00

2.199,75
Abel López Fernández.
Sober.
Formigonado camiño fonte e campo
da lucenza.

12.000,00

9.000,00
Asociación veciños
da parroquia de San Martiño de Anllo. Sober.
Arranxo do complexo de traídas
de auga de Arxemíl.

8.000,00

6.000,00
Asociación veciños
da parroquia  de San Martiño de Anllo. Sober.
Arranxo da fonte do Barreal.
1.600,00

1.200,00
José
Antonio López Dieguez. Taboada.
Mellora do firme tramo inicial
camiño de Taboda a San Pedro.

16.000,00

12.000,00
Tito Conde Fidalgo.
Taboada.
Ensanche e acondicionamento acceso
a Buín.

16.000,00

12.000,00
Ana María Mariño
Mourenza. Taboada.
Acceso en Sobrecedo de Arriba.
15.200,00

11.400,00
Asociación cultural
e de veciños Santa Mariña de Cerdeda. Taboada.
Rehabilitación da antiga casa
do Canteiro para local social e cultural.

90.000,00

12.000,00
Sara Montero López.
Trabada.
Arranxo igrexa parroquial de Vidal.
14.500,00

10.000,00
Asociación de
veciños de Valboa. Trabada.
Segunda parte entorno da igrexa
de Valboa.

14.000,00

9.800,00
Monte veciñal
man común de Balsa. Triacastela.
Formigonado camiño de Nandelo.
16.000,00

12.000,00
Comunidade montes
man común de Queixadoiro. Triacastela.
Formigonado camiño do Bidurdo
(terminación) e outros.

16.000,00

12.000,00
José
Lago Castro. Triacastela.
Ampliación e afirmado de camiños
en Teixo.

16.000,00

12.000,00
Manuel Orol Palmeiro.
O Valadouro.
Alumeado público nas parroquias
de Santa Cruz e Alaxe.

10.509,22

7.880,00
Asociación monte
veciñal man común de Xestaca e Grandavella. O Valadouro.
Alumeado público.
7.635,53

5.720,00
Asociación veciñal
Penas de San Xoan de Alaxe. O Valadouro.
Acondicionamento fonte de Mansián.
6.064,48

4.540,00
Julia Orol Palmeiro.
O Valadouro.
Acceso núcleo barrio de Villacemil
– Budián.

5.537,84

4.150,00
Asociación Fraga
das Lerias. O Valadouro.
Acondicionamento camiño forestal
en Budián.

7.082,96

5.310,00
Inés Pardo Lamelas.
O Valadouro.
Accesos a núcleos na parroquia
de Budián.

8.611,84

6.400,00
María Arsilia
Pico Rubal. O Valadouro.
Alumeado público en Frexulfe
– Santa Cruz.

6.150,10

4.610,00
Asociación familiar
de cabezas de familia San Esteban. O Vicedo.
Acondicionamento fonte pública
de Suaiglesia.

9.994,10

7.450,00
Asociación de
veciños O San Miguel. O Vicedo.
Acondicionamento fonte pública
de Mosteiro.

6.514,11

4.850,00
Juan Antonio Debasa
Maseda. Vilalba.
Rehabilitación escola de Arbol.
8.729,50

6.547,12
Jesús Cortiñas
Insua. Vilalba.
Camiño rural de Lanzós.
11.949,58

8.962,18
Joaquín Rodríguez
Purriños. Vilalba.
Mellora camiño rural en Codesido.
5.387,39

4.040,54
Antonio Díaz
Fernández. Vilalba.
Acondicionamento camiño rural
en Seivane.

4.099,79

3.074,84
Asociación de
veciños O Picouzo-Ladra. Vilalba.
Rehabilitación rectoral de Ladra.
10.674,84

8.006,13
Diócesis de Mondoñedo-El
Ferrol. Vilalba.
Pintado exterior igrexa parroquial
de San Martiño de Distriz.

4.390,60

3.200,00
Carlos Fernández
Fernández. Vilalba.
Mellora camiño rural en Román.
11.916,33

8.937,24
Asociación veciños
Galopíns de Carballido. Vilalba.
Mellora de camiño rural en Carballido.
8.686,20

6.514,65
Asociación de
veciños Escola Habanera de Tardade. Vilalba.
Acondicionamento da escola habanera
de Tardade.

8.056,34

6.024,24
José
Luís Méndez Piñón. Viveiro.
Canalización de traída de augas
en Landrove.

16.067,02

12.000,00
Comunidade montes
veciñais man común da parroquia de Galdo. Viveiro.
Saneamento de Portochao a Lagoa.
18.000,00

12.000,00
Comunidade montes
veciñais man común da parroquia de Galdo. Viveiro.
Saneamento Portochao
– Engrovias.

19.724,61

12.000,00
Asociación veciños
de Pedregal Xuntanza. Viveiro.
Reparación da pista de acceso
a Rega.

15.750,00

11.800,00
Asociación veciños
San Pedro de Viveiro Fontes Claras. Viveiro.
Ampliación captación manantial
de auga.

2.616,48

1.962,36
Diócesis de Mondoñedo-El
Ferrol. Xermade.
Rehabilitación da igrexa parroquial
de San Martiño de Piñeiro.

45.853,00

3.000,00
Asociación veciños
Santo Estevo de Roupar de Abaixo. Xermade.
Acondicionamento local social.
8.243,00

3.000,00
Asociación consejo
mayores de Momán. Xermade.
Acondicionamento e pintado paredes
igrexa de Momán.

16.000,00

8.000,00
Asociación veciños
de Burgás Santa Eulalia. Xermade.
Rehabilitación escola de Burgás.
16.000,00

7.000,00
Asociación veciños
barrio de O Campo de Roupar. Xermade.
Acondicionamento interior e exterior
local social.

10.904,00

3.000,00
Asociación de
veciños de Roupar. Xermade.
Arranxo do teito da escola (local
social).

14.801,60

5.000,00
A.C.R.D. Pau da
Vella. Xove.
Acondicionamento e mellora dos
terreos zona exterior do local social.

16.345,21

12.000,00
TOTAL 2.300.000,00
€.
Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive