14 de Xullo de 2020

Correo | Favoritos  | Imprimir   

O goberno municipal de Foz defendeu en solitario o recoñecemento extraxudicial de créditos

25-02-11

Nota de prensa

PLENO DA CORPORACION MUNICIPAL DO DIA 24 DE FEBRERO DE 2011, celebrado ás 20:30 en 1ª convocatoria.

Aprobáronse catro mocións:

1ª unha do P.P.  instando ao Ministerio de Fomento a impulsar o Corredor entre Barreiros e San Ciprián, o Alcalde do Concello de Foz, José Mª García Rivera, manifestou nesta moción, que é triste ver como o Partido Popular presenta mocións para que se faigan autovías, e cando tuvo a responsabilidade no goberno da nación có Sr. Aznar á cabeza e os seus correlixionarios na Comarca da Mariña, foron incapaces de facer un só metro de autovía dende Ribadeo a Bahamonde, e tivo que ser un goberno encabezado polo Partido Socialista quen leve a licitación de tramo tras tramo de dita autovía, como Alcalde teño que manifestar que a Autovía A 8 neste momento é prioritaria para todos os mariñanos, non obstante este Grupo Municipal vai apoiar esta moción do Partido Popular porque nunca nós frearemos o progreso en materia de infraestructuras e sempre buscaremos o mellor para a nosa cidadanía.

Votación: P.P. e P.S.O.E. sí, B.N.G. abstención.

Moción do B.N.G. de apoio á flota pesqueira galega diante da reducción das cuotas de captura. Votación: unanimidade.

Moción do B.N.G. contra a privatización das Caixas de Aforro. Votación: B.N.G. sí, P.P. abstención e P.S.O.E. en contra. O Alcalde manifestou nesta moción que este asunto está asumido polas propias caixas e polo tanto non debemos de ir contra algo que xa é evidente, a maiores avogamos por unha boa infraestructura bancaria en Galicia que permita aos cidadán facer operacións satisfactorias para os seus intereses e a maiores que se apoie con convenios sociais ao asociacionismo da nosa Galicia.

Moción do P.S.O.E. sobre hospitalización a domicilio. O Alcalde explicou que a hospitalización a domicilio ten fundamentalmente tres aspectos destacables: O primeiro que fai posible a recuperación do paciente no seu domicilio, xunto ao seu entorno familiar. A segunda que reduce o risco de infeccións que en ocasións se collen no medio hospitalario, e en terceiro lugar que posibilitan novos ingresos hospitalarios, unha xestión máis eficiente das listas de espera e un menor custo que a estancia no hospital.

A atención a domicilio dende a atención primaria tamén é  esencial. Hai moitas persoas maiores dependentes e pacientes crónicos que necesitan de coidados e atención sanitaria.

Por todo esto solicitamos o voto da Corporación para:

1º.- Que se creen dúas unidades de hospitalización a domicilio na área sanitaria de Burela. Se amplie a hospitalización a domicilio con outras dúas unidades na área sanitaria de Lugo, que se cree unha unidade de hospitalización a domicilio na área sanitaria de Monforte.

2º.- Que tódolos servizos de atención primaria dispoñan de enfermeiras xestoras de casos.

Votación: Unanimidade.

* Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2011

Como era de esperar e este Alcalde o sabía, os Grupos da Corporación Municipal P.P. e B.N.G. votaron en contra do recoñecemento extraxudicial de créditos, coa mesma canción de sempre, que se gasta moito, que non se fai control do gasto, e que todos os anos pasa o mesmo.

O Alcalde manifestou que estes Concelleiros teñen unha irresponsabilidade total neste asunto, e que en todos os Concellos da provincia de Lugo e de Galicia se aproban gastos extraxudiciais de exercicios anteriores, e máis nestes anos donde os ingresos disminuen, manifestou o Alcalde que tanto P.P. e B.N.G. fanlle caso aos informes técnicos cando lles convén, porque neste caso o Interventor do Concello, foi claro dicindo que se debía de aprobar este expediente e logo se se daba o caso esixir responsabilidades, ¿qué fixeron estes señores?, facer caso omiso do informe do técnico, cando están acusando a este Alcalde de non facerlle caso en algunhas ocasión aos técnicos do Concello.

No ano 2010, ano de crises por suposto, este Concello tuvo que sufrir os gastos de reparacións no noso municipio por mor do temporal que nos caeu por xuño de 2010, a maiores este Concello non aproba os presupostos dende o ano 2008, porque tanto o P.P. como o B.N.G., rexeitaron os presupostos e non os quixeron aprobar, e os servicios crecen, se creou unha nova Gardería infantil que hai que poñerlle persoal para a súa limpeza, que hai que pagarlle o teléfono, a luz, a auga, o gas e as reparacións de mantemento que sexan necesarias, esto conleva máis diñeiro. Puxemos en marcha o Centro de Interpretación da Mariña de Lugo, hai que pagarlle as que atenden as salas de exposicións, hai que pagar a luz, hai que pagar a calefacción, e hai que pagar o servizo de limpeza, esto conleva diñeiro. A maiores houbo subas importantes nos recibos de servicios básicos, luz eléctrica, lixo, gas, telefonía, recollida de enseres, vaciado do punto limpo, etc. etc.. A maiores unha parte importante de proveedores deste recoñecemento extraxudicial, presentaron as súas facturas no rexistro do Concello en xaneiro con data de factura de decembro, polo tanto ten que ser recoñecida forzosamente no ano 2011, temos que ser conscientes de que os paseos marítimos do noso Concello que hai uns cantos kilómetros, así como as áreas recreativas, necesitan estar en condicións para poder ser utilizados polos nosos veciños e visitantes, e tamén aquí se produce un aumento de gasto considerable, que non está presupostado porque os Señores do P.P. e B.N.G. non queren aprobar os orzamentos.

O Alcalde manifesta que este Concello pódelle facer fronte tranquilamente aos 288.000 € que se teñen que recoñecer  para que os proveedores cobren, e a maiores existe crédito suficiente para poder facelo así, o único obstáculo por suposto son os de sempre o P.P. e o B.N.G., que queren condenar aos nosos empresarios a que se pasen polo xulgado para poder cobrar as facturas, que sen dúbida o farán, pero cargándolle ao Concello os intereses de demora e as costas de dito pleito.

Teño que manifestar como Alcalde deste Concello que é tremendo comprobar como en outros Concellos onde gobernan estas forzas políticas isto é aprobado sen problemas e aquí non se fai, iso que estamos a falar de facturas de material necesario para obras do noso municipio, sen ningún tipo de fasto nin facturas fantasma nin nada polo estilo, rematou o Alcalde dicindo que apoiaremos a estes empresarios e  lles pagaremos as súas facturas como corresponde.

Finalmente, tanto o P.P. como o B.N.G. quedaron en ridículo, debido a que anduveron manifestando por todos os medios de comunicación que este Alcalde se había gastado todo o remanente e que estabamos en déficit, cando o remanente do ano 2010 é positivo en máis de 60.000 €, según informe da Intervención do Concello, unha vez máis podemos comprobar como queren enganar aos cidadáns dando noticias que son falsas.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive