27 de Xuño de 2017

Correo | Favoritos  | Imprimir   

Arquivo da sección: ‘Opinión’

Cadernos da viaxe. OS SUMIDOIROS DO ESTADO

26 junio, 2017 • Sección: Opinión

Téñome por persoa de lei. Ou, como diría a finada da miña aboa Antonia, por un home de orde. Velaí que cando foi o 11-M, no xa lonxano 2004, acreditase no relato do Ministro do Interior polo menos durante as primeiras tres ou catro horas, até que ben clariño ficou que mentía. Como mentira o […]Da cero credibilidade de Alfredo Llano. PP de Burela

25 junio, 2017 • Sección: Opinión

As eleccións presidenciais dos EEUU puxeron de moda o termo “fake news”, novas falsas, ou sexa, novas que se inventan ou distorsionan para cambiar vontades e perspectivas de ver as cousas. E eso trouxo consigo o establecemento de termos de credibilidade sobre persoas e grupos xeneradores de opinión. Non hai que ir ós EEUU para […]ASTELEIROS FOCEGOS

25 junio, 2017 • Sección: Opinión

Desque o home, ó desprazarse por terra firme, topouse con ríos e mares, pensou na forma de atravesalos. A intelixencia levouno a utilizar troncos de árbores e pieis de animais cheas de aire, capaces de axudarlle a superar o atranco. Desde estes recursos primixenios aos grandes buques que, equipados coas mais avanzadas tecnoloxías, percorren tódolos […]Unha nación de nacións

25 junio, 2017 • Sección: Opinión

A nación de nacións, anunciada aos catro ventos polo líder socialista, non é outra cousa que o recoñecemento constitucional da diversidad cultural, social e de vida. Unha diversidad que existe no noso país dende sempre. Incluso nos tempos de Isabel de Castilla e Fernando de Aragón que non unificaron as Españas xa que foi o […]Con Pólvora e Magnolias. A seguridade xurídica e a banca española

22 junio, 2017 • Sección: Opinión

A seguridade xurídica é un principio fundamental do dereito consistente na certeza do mesmo, tanto na súa publicidade coma na súa aplicación. A seguridade xurídica é garantida ao individuo polo Estado de xeito que a súa persoa, os seus bens e os seus dereitos non se verán atentados. Así, dun xeito menos teórico, a seguridade […]Cadernos da viaxe. A DOUTRINA PAROT É INCONSTITUCIONAL.

19 junio, 2017 • Sección: Opinión

Un principio fundamental de todas as democracias europeas, recollido na Convención Europea de Dereitos Fundamentais e, xa que logo, que define a interpretación da Constitución estatal no eido dos dereitos humanos é que toda persoa só pode ser condenado á pena definida previamente ao delicto que cometa. O agravamento das penas, xa que logo, non […]OUTRO SOCIALISMO É POSIBLE

17 junio, 2017 • Sección: Opinión

Non séi que sensacións provocaría a recente moción de censura do deputado Igresias ao presidente do Goberno , Mariano Rajoy. Non o sei porque o que leo sóame a chinés. debín estar na canle deradio equivocada, leer o periódico de deportes, porque en ningures atopo comentario algún, polo menos de xeito claro, respecto ao gran […]O “PISCINAZO“ QUE NON CESA

16 junio, 2017 • Sección: Opinión

O pasado tres de maio o PP de Viveiro solicitábamos un pleno extraordinario para intentar aclarar o despróposito no que se ten convertido o proceso de selección de persoal levado a cabo como consecuencia da municipalización da piscina. Coma sempre a Sra. Alcaldesa limitouse a botar balóns fora e pouco aclarou, si cabe que so […]Con pólvora e magnolias. Nais contra a impunidade

15 junio, 2017 • Sección: Opinión

No espazo do dereito penal, aquel relativo aos delitos e ás súas penas, sempre existiu un conflito entre a función punitiva –ou castigadora- e a reeducativa –socializadora-. Deste xeito xurdiron, a finais do século XVIII, as cárceres como espazos de confinamento. Ata entón a prisión non era un castigo legal, as persoas só eran retidas […]PIRAGÜISMO : 55 Travesía Ría de Foz

15 junio, 2017 • Sección: Opinión

1962. Ano pródigo en cultura e deporte locais. O alcalde Pepe Beltrán, querendo sacar partida ás augas da ría, pensou na posibilidade de logralo co piragüismo que podería axeitarse mellor ás condicións naturais da mesma, e con ese fin organizar unha travesía anual. Tivo a intelixencia de involucrar nela a Jacinto Regueira Alonso, árbitro internacional; […]